Kontakt

Kontakt z nami

Porównano Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie (22-500) ul. Podzamcze 23A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784904, NIP: 9191832040, REGON: 383279933 o kapitale zakładowym 5.000 PLN.

Formularz kontaktowy