Zabezpieczenie pożyczki – na czym polega?

Każdy podmiot finansowy udzielający środków swojemu klientowi – czy to w formie kredytu, czy pożyczki – zabezpiecza się przed ryzykiem niespłacalności zadłużenia. Rodzaj stosowanego zabezpieczenia jest uzależniony od sytuacji finansowej pożyczkobiorcy i szacowanego ryzyka finansowego, którym obciążone jest pożyczenie środków.

Artykuły Zabezpieczenie pożyczki

Rodzaje zabezpieczenia pożyczki

Standardowym zabezpieczeniem pożyczki, z którego korzysta niemal każda instytucja pozabankowa, jest weryfikacja zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy. Dobrze znanymi procedurami jest tutaj sprawdzenie baz takich jak Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej. Inne formy zabezpieczenia to weryfikacja źródła dochodów oraz ich wysokości. Poza nimi, parabanki mogą skorzystać z dodatkowych narzędzi. Te są wykorzystywane, kiedy udzielenie środków pożyczkobiorcy wiąże się z większym ryzykiem niespłacalności. Należą do nich: poręczenie, zastaw, poddanie egzekucji, weksel, ubezpieczenie i hipoteka. 

 

Zabezpieczenie pożyczki przez poręczenie

O poręczeniu mówimy, kiedy osoba trzecia zobowiązuje się do przejęcia spłaty należności, kiedy pierwotny pożyczkobiorca nie jest w stanie tego zrobić. Poręczenie może mieć formę pisemną lub ustną. Najczęściej wymaga weryfikacji zdolności kredytowej poręczyciela.

 

Pożyczki z zastawem

Znaną formą zabezpieczenia pożyczanych środków jest zastaw. Może go stanowić ruchomość, nieruchomość oraz prawa majątkowe. Tu warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje zastawu, które mogą być zastosowane. Pierwszy to zastaw zwykły, który obliguje dłużnika do przekazania przedmiotu zastawu wierzycielowi. Drugi to zastaw rejestrowy, który dla dłużnika jest bardziej korzystny. Przedmiot zastawu jest wprowadzony do rejestru zastawów, sam dłużnik może go używać, a zatem i czerpać z tego korzyści finansowe.

 

Poddanie egzekucji jako zabezpieczenie pożyczki

Do poddania się egzekucji dochodzi poprzez podpisanie aktu notarialnego. Na jego mocy niewypłacalny pożyczkobiorca poddaje się dobrowolnie egzekucji wierzytelności. W praktyce oznacza to, że pożyczkodawca, który staje się wierzycielem, nie musi wszczynać postępowania sądowego, by dochodzić swoich należności.

 

Weksel zabezpieczający pożyczkę

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego. Przy jego pomocy najczęściej zabezpiecza się pożyczki prywatne. Stanowi on alternatywę dla umów cywilno-prawnych, a zatem stanowi dowód zawarcia umowy. Cechą charakterystyczną weksla jest to, że może on stanowić przedmiot obrotu – może być odsprzedany jeszcze w czasie trwania pożyczki.  

 

Hipoteka

Zabezpieczenie pożyczki hipoteką dotyczy zastawu nieruchomości. Może być ona jednak stosowana tylko w przypadku kredytów. Od 2017 roku prawo dotyczące kredytów hipotecznych zakazuje stosowania tej formy zabezpieczenia przez instytucje pożyczkowe.