Waloryzacja rent i emerytur 2020. Tabela. Kto otrzyma podwyżkę?

W 2020 roku rząd przeznaczy około 9,2 mld złotych na podwyżki z tytułu rewaloryzacji rent i emerytur. Nowelizacja przepisów dotyczących podwyżek tych świadczeń będzie wdrożona od marca 2020 roku – wtedy zostaną wypłacone pierwsze renty i emerytury po podwyżce.

Artykuły Waloryzacja rent i emerytur 2020. Tabela. Kto otrzyma podwyżkę?

Wskaźnik rewaloryzacji rent i emerytur na 2020 rok

Początkowo planowano, że tegoroczne podwyżki rent i emerytur nie sięgną więcej niż 3%. Tymczasem jest to 3,56%. Na podwyższenie wskaźnika rewaloryzacji wpłynęła w największej mierze rosnąca ponad zakładany poziom inflacja. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została znowelizowana i podpisana przez prezydenta. Na jej podstawie określono zasady wprowadzania podwyżek w świadczeniach emerytalno-rentowych.

Tegoroczna waloryzacja jest rekordowo wysoka. Poza tym będzie to waloryzacja kwotowo-procentowa. Oznacza to, że osoby otrzymujące świadczenia poniżej wysokości 1966,29 zł, będą objęte jednolitą podwyżką – kwota podwyżki to 70 zł. Powyżej tego progu, wzrost świadczeń będzie procentowy czyli oparty o wskaźnik rewaloryzacyjny wynoszący 3,56%. 

 

Pozostałe świadczenia i świadczenia minimalne

To nie jedyne podwyżki. Zgodnie z ustawą osoby, które posiadają prawo do najniższej emerytury, która w tym momencie wynosi 1100 zł brutto, otrzymają 100 zł podwyżki. Zatem najniższa emerytura będzie wynosić 1200 zł brutto. Przypomnijmy, że prawo do najniższej emerytury mają osoby opłacające przez określony czas składki. Wliczane lata do emerytury dla kobiet wynoszą minimum 20-25 lat, natomiast dla mężczyzn minimalnie 25 lat. Od kiedy zrezygnowano z podwyższania wieku emerytalnego, by otrzymać świadczenie trzeba osiągnąć wiek 60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni.

Do poziomu 1200 zł wzrośnie również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast tzw. renta częściowa czyli z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić w 2020 roku 900 zł. Wzrośnie także renta wypadkowa – do 1022 zł.

 

Jakie świadczenia objęte są podwyżką?

Nowelizacja ustawy zakłada, że podwyżka waloryzacyjna, na opisanych powyżej zasadach, obejmie:

  • powszechne świadczenia rentowe i emerytalne,
  • emerytury pomostowe,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • zasiłki,
  • renty i emerytury rolnicze,
  • kompensacyjne świadczenia nauczycielskie,
  • świadczenia funkcjonariuszy policyjnych i inny służb mundurowych.

Waloryzacja – co to jest?

Wskaźnik rent i emerytur, czyli wskaźnik rewaloryzacji, liczony jest na podstawie zeszłorocznego wskaźnika inflacji, który podawany jest przez GUS. Obejmuje również 20% kwoty, o którą realnie wzrosło przeciętne wynagrodzenie. Waloryzacja ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń rentowych i emerytalnych do zmieniający się warunków ekonomicznych – głównie wzrostu cen żywności, usług.

Tabela podwyżek – jak obliczyć wysokość renty i emerytury 2020

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PRZED PODWYŻKĄ

WARTOŚĆ PODWYŻKI

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PO PODWYŻCE

1100 zł brutto

najniższe świadczenie

100 zł brutto

1200 zł brutto

powyżej 1100 zł brutto do 1966 zł brutto

70 zł brutto

o 70 zł brutto więcej

powyżej 1966 zł brutto

+3,56%

o +3,56% więcej; dla 2000 zł brutto 71,20 zł brutto