Średnia krajowa 2020 – ile wynosi obecnie średnie wynagrodzenie?

Średnia krajowa – jej wartość i sposób wyliczania – w zasadzie od zawsze budzi kontrowersje. Dlaczego? Jaka będzie wysokość średniej krajowej w 2020 roku netto i brutto? Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej?

Artykuły Średnia krajowa 2020

Średnia krajowa 2020 – pierwsze dane

Średnia pensja w Polsce podawana i obliczana jest przez Główny Urząd Statystyczny od 1999 roku. Urząd prezentuje te dane w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym. W tym momencie nie wiemy jeszcze, jaka jest średnia krajowa 2020 – pierwsze miarodajne dane, pochodzące z GUS, pojawią się pod koniec pierwszego kwartału tego roku. Możemy natomiast oprzeć się na prognozach rządowych i zestawić je z danymi pochodzącymi z poprzedniego roku.

 

Wysokość średniej krajowej – jak jest obliczana?

Zanim zaprezentujemy konkretne liczby, spójrzmy, w jaki sposób obliczana jest średnia krajowa i dlaczego ten sposób jej wyliczania wzbudza tyle emocji i kontrowersji. Wartość średniej krajowej, w najprostszym ujęciu, ustalana jest na podstawie dzielenia ogólnej sumy zarobków przez liczbę osób zatrudnionych. Warto podkreślić, że są to wyliczenia dla sektora przedsiębiorstw. Co to oznacza? Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę wartość zarobków pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających minimum 10 osób. Zatem nie ujmuje się tu:

  • małych firm i jednoosobowych działalności,
  • wynagrodzenia osób, które zatrudnione są na innych umowach niż umowa o pracę,
  • wynagrodzenia pracowników administracji publicznej.

Jak widzimy, wysokość średniej krajowej nie jest miarodajnym obrazem sytuacji ekonomiczno-finansowej Polaków. Poza tym, dysproporcje pomiędzy osobami zarabiającymi najniższą krajową, a tymi, którzy zarabiają kilkakrotnie więcej, również zakrzywiają ten obraz.

 

Ile wynosi obecnie średnie wynagrodzenie?

Zgodnie z rządowymi prognozami, które zostały zawarte w planie budżetowym na roku 2020, średnie wynagrodzenie brutto ma wynieść 5227 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne a także kosztów uzyskania przychodu, daje to około 3 800 zł netto.

 

Średnie zarobki brutto w Polsce

Bardziej miarodajne dane, do których możemy się odnieść, pochodzą z poprzedniego, czyli 2019 roku. Jak wtedy kształtowała się przeciętna krajowa? W jakich województwach zarabiano statystycznie najwięcej?

Zgodnie z danymi GUS za III kwartał 2019 roku, które potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, średnie wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 4931,59 zł. Jeśli chodzi o województwa, najwyższa krajowa to 6 155 zł brutto – tyle średnio zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego. Najniższe średnie zarobki odnotowano w województwie podlaskim –  3 929 zł brutto. Dane można zestawiać również w zależności od miasta. W poprzednim roku najwyższa średnia krajowa obejmowała: Warszawę, Gdańsk i Katowice. Plasowała się na poziomie powyżej 5 tys. zł brutto.