Rodzaje kredytów bankowych – jakie wyróżniamy?

Kredyty to produkty bankowe o dość dużym zróżnicowaniu. Jedne dostępne są wyłącznie dla osób fizycznych, o inne mogą się starać tylko przedsiębiorcy. Udzielane są na różnych warunkach, wymagają innego rodzaju zabezpieczeń. Zobaczmy, jakie są najpopularniejsze rodzaje kredytów bankowych dostępnych na rynku.

Artykuły jakie są rodzaje kredytów bankowych

Pojęcie kredytu

Kredyt jest formą stosunku ekonomicznego, który nawiązywany jest pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą na podstawie umowy. Kredytodawca udostępnia środki, które kredytobiorca przeznacza na określony cel i zobowiązuje się je zwrócić w określonym terminie. Wynagrodzeniem za udostępnienie środków są prowizja i odsetki. Zatem podstawowe cechy kredytu, które go określają, to: zwrotność, celowość i odpłatność.

 

Rodzaje kredytów bankowych

Generalny, najwęższy podział kredytów bankowych odnosi się do strony kredytobiorcy, którym mogą być: osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. W ramach tego podziału można dokonywać dalszych rozróżnień, w zależności od cech specyficznych danego produktu takich jak:

  • sposób zabezpieczenia kredytu – np. hipoteka,
  • czas kredytowania – zobowiązanie długo- lub krótkoterminowe,
  • cel na jaki może być przeznaczony – np. kredyt samochodowy,
  • forma – np. karta kredytowa, kredyt odnawialny,
  • waluta, w jakiej jest udzielany,
  • zasady oprocentowania. 

Abstrahując od tych formalnych podziałów, na rynku finansowym mamy do czynienia z kilkoma najbardziej popularnymi produktami, które opiszemy.

 

Kredyt konsumencki

Jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj kredytu przeznaczony jest dla konsumentów czyli dla osób fizycznych. Inna nazwa zwyczajowa tego produktu bankowego to kredyt dla ludności. Zasady jego udzielania reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Podstawą jego zawarcia jest umowa kredytu w pięciu różnych odmianach, które szczegółowo określa wymieniona ustawa. Jego wartość nie może przekraczać 255 550 PLN. Jako przykłady kredytów konsumenckich można wymienić: kredyt gotówkowy, kredyt pozabankowy, karta kredytowa, kredyt na mieszkanie.

 

Kredyt hipoteczny

To rodzaj kredytu długoterminowego. Warunki jego przyznania, to ustanowienie zabezpieczenia na rzecz banku, którym jest hipoteka nieruchomości. Cel, na jaki jest udzielany kredyt hipoteczny, to zwyczajowo zakup nieruchomości bądź inwestycja budowlana. 

 

Kredyt konsolidacyjny

To rodzaj kredytu ułatwiający spłatę kilku dotychczasowych zobowiązań. Polega na ich konsolidacji czyli połączeniu w jedno zobowiązanie, dzięki czemu uzyskać można bardziej dogodne warunki spłaty zadłużenia – najczęściej jest to obniżenie miesięcznej raty kredytu.

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny należy do grupy kredytów gospodarczych, zatem może być przyznany jedynie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jest to kredyt celowy, przeznaczany na inwestycje przedsiębiorstwa, które mają powiększać jego majątek.

REKLAMAPytania i odpowiedzi