Progi podatkowe PIT – co warto wiedzieć? Jaka jest ich wysokość w 2020?

Od 2020 roku obowiązują nowe stawki podatkowe. Ponadto został wprowadzony 4-procentowy podatek dla osób zarabiających najwięcej – powyżej 1.000.000 zł – tzw. danina solidarnościowa. Jakie są grupy podatkowe PIT w rozliczeniach podatku za rok 2019 i ile wynoszą?

Artykuły Progi podatkowe PIT – co warto wiedzieć? Jaka jest ich wysokość w 2020?

Wysokość podatków w Polsce na rok 2020

30 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią progi podatkowe osób fizycznych wyniosą kolejno 17% i 32%. Warto podkreślić, że wcześniej obowiązywała 18-procentowa stawka podatkowa, która, jak widzimy, uległa obniżeniu.

Ponadto wprowadzona została tzw. ulga podatkowa dla młodych. Obejmie ona osoby do 26. roku życia, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeśli nie przekroczyło ono 85 528 zł. W takiej sytuacji przychody zwolnione są z PIT.

 

Co to są progi podatkowe?

Progami podatkowymi nazywamy odgórnie ustalone i obowiązujące w określonym roku podatkowym stawki procentowe podatku od dochodu osób fizycznych. Jeśli niektórzy zastanawiają się, co jest podstawą opodatkowania – dochód czy przychód – warto wiedzieć, że jest to dochód. Tak zresztą wskazuje nazwa – podatek dochodowy. W zależności od wysokości zarobków w danym roku, płatnika obejmuje określona stawka podatkowa. Źródła dochodu nie są tu istotne, tak jak ilość czy rodzaj umów. Dany próg podatkowy dotyczy sumy wszystkich dochodów.

 

Podatki od pensji – brutto czy netto? Pułapy podatkowe

Kolejna ważna sprawa dotyczy wartości dochodów, które podlegają opodatkowaniu w określonej grupie podatkowej. Brana jest tu pod uwagę stawka brutto, czyli wartość pensji przed odliczeniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Dochód jest liczony oczywiście w skali roku. 

Pierwszy próg podatkowy, któremu przypisany jest 17-procentowy podatek dochodowy, obejmuje roczne dochody do maksymalnej kwoty 85 528,50 zł brutto. Drugi próg podatkowy brutto, ze stawką 32%, obejmuje osoby, których dochody roczne przekroczyły wyżej wymienioną kwotę.

 

Wejście w drugi próg podatkowy – jak obliczany jest podatek?

Wiemy już ile trzeba zarabiać, żeby przekroczyć próg podatkowy pierwszy – jest to 85 528,50 zł brutto. Czy to oznacza, że od wynagrodzenia brutto powyżej tej kwoty zostanie odprowadzony podatek w wysokości 32%? Nie, w tym przypadku nie jest brana całkowita kwota dochodu, ale wartość, która ją przewyższa.

Jeśli dochód brutto wyniósł 100,000 to kwota 85 528,50 zł podlega opodatkowaniu na poziomie 17%. Natomiast pozostała jej część – czyli w tym przypadku 14471,50 zł – rozliczana jest według stawki podatkowej 32%.

 

Przekroczony próg podatkowy a zaliczka na podatek

Osoby, które przekroczyły dochody w wysokości określonej przez pierwszy próg podatkowy, powinny złożyć pracodawcy oświadczenie o przekroczeniu progu podatkowego. Od tego momentu pracodawca zobowiązany jest do przekazywania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32%.

 

Kwota wolna od podatku. Jaki PIT obejmuje? Tabela kwot

Kwota wolna od podatku dotyczy tylko tych płatników, którzy rozliczają swoje dochody w oparciu o PIT-36 i PIT-37. Jest uzależniona od maksymalnych dochodów rocznych brutto. Progi kwotowe pokazuje poniższa tabela.

 

WYSOKOŚĆ KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

MAKSYMALNY DOCHÓD ROCZNY

8001,49 zł

8001,49 zł

od 8000 zł do 3091 zł

od 8001,50 zł do 13 000,49 zł

3091 zł

od 13 000,50 zł do 85 528,50 zł

od 3091 do 0 zł

od 85 528,50 zł do 127 000,49 zł