Na co można wydać pieniądze?

Kiedy dostaje się większą sumę pieniędzy warto wydać ją tak, żeby nie wiązało się to z żadnymi stratami, na przykład jeśli chodzi o podatki. Często trzeba stosować się także do ustalonych z góry zasad. Jak to zrobić?

Artykuły Pieniądze - na co można je wydać?

W jaki sposób opłacalnie wydać pieniądze ze sprzedaży mieszkania?

Warto wiedzieć, że kiedy mieszkanie sprzeda się po upływie pięciu lat od jego nabycia, to nie będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak kiedy taką nieruchomość sprzeda się wcześniej, to aby skorzystać z dostępnego w Polsce prawa do zwolnienia z PIT, wszystkie pieniądze pochodzące ze sprzedaży należy przeznaczyć na realizację własnych celów mieszkaniowych. Nie może być to budowa budynku usługowego. Takie pieniądze można wydać na: zakup innego mieszkania, budynku mieszkalnego lub też na zakup działki budowlanej i budowę budynku mieszkalnego. Do zwolnienia z podatku uprawnia także przeznaczenie pieniędzy na remont, przebudowę czy nadbudowę własnego budynku mieszkalnego. To właśnie tego rodzaju działania będą realizować cel mieszkalny. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania powinny być wtedy wydane w trzy lata.

 

Na co wydać pieniądze z 1 procent podatku?

Zarejestrowane organizacje pożytku publicznego, które prowadzą taką działalność (kierowaną do specjalnie wyodrębnionej grupy z wyjątkową sytuacją albo do ogółu społeczności),  często mogą otrzymać 1 procent z podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie pieniądze mogą być wykorzystane przez tego rodzaju organizacje wyłącznie na prowadzenie jej działalności pożytku publicznego. Będą to więc takie działania, które konkretna organizacja określiła sobie w statucie (oraz we wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego). Wszystkie dane o przychodach i kosztach poniesionych z 1 procenta muszą zostać wyodrębnione księgowo i okazane w sprawozdaniu finansowym. Kiedy kontrola pokaże, że otrzymane pieniądze zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, to organizacje będzie musiała je zwrócić, a raczej przekazać - na specjalnie utworzony Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Co ważne, pieniądze z 1 procent podatku można wydać w dowolnym terminie. Zależy to od planów i potrzeb samej organizacji.

 

Pieniądze ze stypendium - jak można je wykorzystać?

Otrzymania wsparcia finansowego jakim jest stypendium szkolne można przeznaczyć na cele edukacyjne, jeszcze bardziej wspierające rozwój. Będzie to na pewno zakup książek, przyborów i pomocy szkolnych. Mogą być to także pieniądze na opłacenie kursów nauki języków obcych, czy też zajęć wyrównawczych bądź rozwijających zainteresowania ucznia - realizowanych także poza szkołą. Pieniądze ze stypendium to także fundusze, które można przeznaczyć na dojazdy do miejsca edukacji.

REKLAMAPytania i odpowiedzi