Kosiniakowe 2020 – jak otrzymać? Wniosek

Od 2016 roku funkcjonuje świadczenie rodzicielskie, o które mogą się starać świeżo upieczeni rodzice. Ponieważ zostało wprowadzone przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, gdy ten był ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powszechnie nazywane jest kosiniakowym. Komu przysługuje? Jak otrzymać to świadczenie? Jakie są papiery potrzebne podczas składania wniosku?

Artykuły Wszystko co musisz wiedzieć o Kosiniakowym?

Kosiniakowe – dla kogo jest to świadczenie i ile wynosi?

Kosiniakowe to zasiłek dla bezrobotnych matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy, a zatem wypłata świadczenia jest niezależna od tego, czy odprowadzane były składki na ubezpieczenie chorobowe. To główne kryterium jego przyznania. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych przysługuje on wszystkim osobom, które:

  • nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego,
  • są bezrobotne – rejestracja w urzędzie pracy nie jest konieczna,

a także spełniającym powyższe wymagania:

  • studentom,
  • rolnikom,
  • osobom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Mogą starać się o nie również: ojcowie dzieci, opiekuni faktyczni dziecka, rodziny zastępcze, osoby, które przysposobiły dziecko. Świadczenie wynosi tysiąc złotych na dziecko. 

 

Na jaki okres jest przyznawane kosiniakowe?

Kosiniakowe wypłacane jest w wysokości 1000 zł co miesiąc przez rok na dziecko – czyli przez 52 tygodnie, jeśli urodziło się jedno dziecko. Czas ten wydłuża się wraz z urodzeniem przy jednym porodzie: dwójki dzieci – 65 tygodni, trójki dzieci – 67 tygodni, czwórki dzieci – 69 tygodni, piątki dzieci – 71 tygodni.

 

Kiedy ubiegać się o kosiniakowe?

O kosiniakowe należy ubiegać się w pierwszych trzech miesiącach od daty urodzenia dziecka. Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony w późniejszym terminie, rodzicom nie będzie przysługiwać wyrównanie za wcześniejsze miesiące.

 

Jak otrzymać kosiniakowe? Dokumenty wymagane

Jak załatwić zasiłek? Jakie dokumenty potrzebne są, by je otrzymać? Gdzie się załatwia wszystkie sprawy formalne? Oto jak przebiega ten proces:

1. Należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

2. Niezbędne dokumenty to: dowód osobisty i akt urodzenia dziecka.

Nie jest tu wymagane oświadczenie o urodzeniu pierwszego dziecka, jak w przypadku starania się o klasyczny zasiłek macierzyński. Rodziny zastępcze i faktyczni opiekunowie powinni mieć ze sobą dokumenty potrzebne do ustalenia praw do opieki nad dzieckiem.

3. Wniosek wraz z dokumentami składamy w MOPS-ie lub GOPS-ie, które są właściwe dla miejsca zamieszkania bądź internetowo przez profil zaufany.

 

Kosiniakowe a podatek i inne świadczenia

Kosiniakowe nie podlega opodatkowaniu i nie jest zależne od zarobków. Nie wpływa na otrzymanie 500+ - można otrzymać oba świadczenia. Natomiast brane jest pod uwagę, jeśli staramy się o inne świadczenia społeczne – np. o zasiłek dla opiekuna.

 

Kosianiakowe a becikowe – różnice i podobieństwa

Kosiniakowe to świadczenie roczne, becikowe natomiast jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 1000 zł. Obłożone jest kryterium dochodowym – otrzymują się zarabiający poniżej 1922 zł netto. Czas na złożenie dokumentów to 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka lub od daty przysposobienia dziecka.