Jak wyłudzają pieniądze nieuczciwe firmy pożyczkowe?

Każdy pożyczkobiorca powinien dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, kiedy decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania w instytucji pozabankowej. Szczególnie dotyczy to środków udzielanych on-line. Jak ustrzec się przed nieuczciwymi firmami pożyczkowymi, które mogą wyłudzić od nas pieniądze?

Artykuły Sposoby wyłudzania pieniędzy przez firmy pożyczkowe

Regulacje prawne w branży pożyczkowej

Na wstępie trzeba podkreślić, że rynek pożyczek pozabankowych podlega regulacjom prawnym. Wszystkie podmioty na nim działające – o ile są to podmioty uczciwe – od lipca 2017 roku powinny być wpisane do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansów. Bez tego wpisu żaden z nich nie może rozpocząć legalnej działalności.

 

Drugą ważną regulacją prawną jest tzw. ustawa antylichwiarska, która weszła w życie 25 sierpnia 2015 roku. Wcześniej w obszarze udzielania pożyczek pozabankowych stosowany był Kodeks cywilny, którego przepisy nie zabezpieczały konsumentów przed niewspółmiernie wysokimi kosztami udzielenia pożyczki. Ustawa antylichwiarska wprowadziła tu jasne ograniczenia, które objęły maksymalną wysokość opłat pozaodsetkowych, odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie w spłacie.

 

Pomimo tych regulacji nałożonych na parabanki, oszustwa w branży pożyczkowej nadal się zdarzają. Nieuczciwe podmioty uchylają się najczęściej przed obowiązkiem rejestracji w Komisji Nadzoru Finansów i nie przestrzegają zapisów ustawy antylichwiarskiej. Znajomość praktyk, które stosuje nieuczciwa firma, pomoże ustrzec się przed wyłudzeniem pieniędzy bądź wyłudzeniem danych.

 

 

Misseling – wyłudzenie pieniędzy za niepotrzebne usługi

Jedną ze stosowanych praktyk przez nieuczciwe firmy pożyczkowe jest misseling. W dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego jest to chybiona sprzedaż. Jak wygląda to w praktyce? Pożyczkobiorcy sprzedawane są dodatkowe produkty lub usługi związane z udzieleniem pożyczki, które w ogóle nie są mu potrzebne. Dobrym przykładem jest sprzedaż ubezpieczenia pożyczki od utraty pracy osobie, która jest na emeryturze. Pożyczkobiorca nie jest świadom, na jakiego rodzaju usługę się decyduje i w związku z tym ponosi dodatkowe, niepotrzebne koszty.

 

 

Niejasne koszty udzielenia pożyczki

Na rynku pożyczek pozabankowych istnieją nieuczciwe firmy, które udzielają pożyczek na niedozwolonych przepisami prawa warunkach. Dotyczy to kosztów pożyczek, które przewyższają wartości ustalone w ustawie antylichwiarskiej. Mogą robić to jawnie – czyli podawać faktyczny koszt udzielenia pożyczki, ale niezgodny z obowiązującym prawem. Mogą również świadomie ukrywać te informacje – nie komunikować ich jasno, marginalizować zapisy, by trudno je było dostrzec. Dlatego zawsze trzeba zapoznać się z regulaminem udzielenia pożyczki i umową. Uczciwe podmioty zamieszczają wzór umowy i regulamin w widocznym miejscu. Poza tym są to dokumenty, z których jasno wynika, jakie koszty ponosi pożyczkobiorca.

 

 

Wyłudzenie niewielkich kwot lub danych osobowych

Wyłudzenie pieniędzy nie musi dotyczyć wysokich kwot. W sieci działają oszukańcze firmy, które istocie nawet nie udzielą nam oferowanych środków. Najczęściej tworzą one serwisy, do złudzenia przypominające witryny znanych podmiotów. Na etapie rejestracji wniosku pożyczkowego klient jest proszony o przesłanie środków na wskazane konto bądź obciążonego finansowo smsa. Kwoty opiewają na kilkanaście – kilkadziesiąt złotych. Pieniądze tracimy, a pożyczki nie otrzymujemy. W ten sam sposób może dojść do wyłudzenia danych, co jest znacznie bardziej niebezpieczne. 

REKLAMAPytania i odpowiedzi