Jak długo się czeka na kredyt hipoteczny?

Minęło już równe 30 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, a co za tym idzie, od rozpoczęcia procesu przemian w organach administracji państwowej i instytucjach finansowych, nastąpiły także długo oczekiwane zmiany w procedurach bankowych oraz przeobrażenia mentalności tychże instytucji w szeroko pojmowanej polityce zarządzania klientem. W wielu – odosobnionych na szczęście – przypadkach, procedury obsługi klientów bankowych nadal nie są bezproblemowo załatwiane. Od razu dodajmy, iż o ile „bieżąca” obsługa kont klientów indywidualnych, zarówno pracownikom banków, jak i nam samym nie sprawia większych kłopotów ani nie zabiera czasu, to sprawy poważniejsze takie jak załatwianie kredytu, są już bardziej skomplikowane. A zatem ile się czeka na kredyt hipoteczny?

Artykuły Kredyt hipoteczny

Decyzja kredytu hipotecznego – ile się czeka i od czego to zależy?

Wyjaśnijmy, więc iż to, ile się czeka na upragnione wypłacenie środków na konto osobiste zależne jest nie od zlej woli, opieszałości lub braku umiejętności interpersonalnych pracownika banku, lecz od mnogości działań w niezbędnych procedurach bankowych i od zawarowanego prawem bankowym czasu, jaki przeznaczony jest na wykonanie danej czynności lub uprawomocnienie się dokumentów. Procedura uruchamiająca przyznanie pozytywnej opinii kredytowej i wypłatę środków, składa się z dopełnienia przez wnioskodawcę kilku formalności. I to od niego bardziej zależy jak szybko nastąpi decyzja kredytu hipotecznego.

 

Załatwianie kredytu – niezbędne formalności

Wśród niezbędnych formalności potrzebnych do załatwienia kredytu hipotecznego należy wskazać:

•          Ocenienie zdolności kredytowej wnioskodawcy przez bank. Już tutaj dobrze by było, gdybyśmy mieli pewne rozeznanie, jakimi regularnymi wpływami dysponujemy, jakie obciążenia finansowe dźwigamy i jakiego rzędu środków oczekujemy „pod zastaw” hipoteki, oraz jakie opłaty pochłania nasz comiesięczny budżet domowy.

•          Złożenie wniosku kredytowego. Przy założeniu, iż jesteśmy stałymi, długoletnimi klientami tegoż banku, odpada nam dokumentowanie stałych dochodów na konto bankowego, talk więc skupić się musimy na dostarczeniu zaświadczenia o zarobkach od naszego pracodawcy. W przypadku budowy domu musimy także dostarczyć pozwolenie na budowę (ostateczne) oraz wypis z księgi wieczystej poświadczający nasze prawo do danej parceli i wypis z rejestru gruntów, który możemy otrzymać w odpowiednim referacie urzędu gminy.

•          Weryfikacja wniosku kredytowego. Aczkolwiek opiekun klienta jeszcze przed przyjęciem wniosku ukierunkuje nas, jakie kwoty i gdzie powinniśmy wpisać, by wniosek został przyjęty, uzbrójmy się na tym etapie w cierpliwość, bowiem bank ma teraz czas na sprawdzenie prawdziwości danych, jaki i analizę, czy pozytywna decyzja kredytu hipotecznego będzie dla niego opłacalna. Nie zdziwmy się, więc gdy bank dowie się, iż własność nieruchomości nie jest jasna pod względem prawnym lub załatwianie kredytu i przyznanie decyzji pozytywnej, znalazłoby się na granicy opłacalności banku.

•          Decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego. Generalnie, już po złożeniu wszelkich wniosków i doniesieniu dokumentów, banki mają 21 dni na decyzję w sprawie udzielenia lub nie, kredytu hipotecznego, jednakże jak wiemy, te 3 tygodnie, to tylko ułamek całego procesu, nie nastawiajmy się, więc iż zamknięcie sprawy będzie tak szybkie jak otwarcie nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bank, bowiem może żądać bardziej precyzyjnego udokumentowania niektórych naszych zależności finansowych, nierzadko też analitycy cofają wniosek do doradcy, prosząc o uzupełnienie lub odrzucają, argumentując niewielką opłacalnością dla banku. To jak szybko bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego ma bardzo duży wpływ na to ile się czeka otocznie na taki kredyt.

•          Podpisanie umowy kredytowej i wypłata środków finansowych. Gdy opinia działu analiz kredytowych jest pozytywna, a „papiery” nie budzą wątpliwości, zostajemy powiadomieni o pozytywnej decyzji oraz o terminie, w jakim umowa ma zostać podpisana. Końcowym warunkiem uruchomienia całości środków lub części, jest jeszcze dostarczenie przez kredytobiorcę aktu notarialnego, przenoszącego prawo własności do naszej nieruchomości na bank oraz złożenie dyspozycji wypłaty.