500 plus a zdolność kredytowa. O czym warto wiedzieć i co warto znać?

Tylko w 2019 roku domowe budżety Polaków zostały zasilone kwotą w wysokości ponad 31 mld zł. Mowa o pieniądzach pochodzących ze świadczenia 500+. Jak ten dodatkowy dochód wpłyną na sytuację finansową polskich gospodarstw domowych? Co zmieniło się w kontekście zdolności kredytowej rodzin otrzymujących świadczenie?

Artykuły 500 plus a zdolność kredytowa.

Jak działa program Rodzina 500+?

Program 500 Plus funkcjonuje od 2016 roku, choć rok temu – w 2019 roku – jego forma nieco zmieniła się. Pierwotnie świadczenie w wysokości 500 zł było przyznawane na drugie oraz kolejne dziecko. Środki na pierwsze dziecko można było otrzymać jedynie w sytuacjach, kiedy dochód rodziny nie przekraczał ustalonych kryteriów wysokościowych. Do rozszerzenia pomocy i zrównania praw w otrzymywaniu świadczenia doszło 1 lipca 2019 roku. Od tamtego czasu świadczenie przyznawane jest na każde dziecko, również pierwsze i nie obowiązuje w tym żadne kryterium dochodowe. W roku 2019 skorzystało z niego 6,8 mln dzieci do 18. roku życia.

 

Program Rodzina 500+ – zmiany w gospodarowaniu finansami

Badania przeprowadzone w 2017 roku przez Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor wyraźnie pokazują, że pieniądze pochodzące z programu Rodzina 500+ pomogły ustabilizować sytuację finansowo-kredytową wielu polskich rodzin. 17% spośród ankietowanych przyznało, że dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu udało im się zmniejszyć wartość przeterminowanych zobowiązań kredytowych. 12% z nich zdołała uregulować zobowiązania kredytowe przy pomocy 500+. Z kolei sytuacja finansowa aż 27% z ankietowanych na tyle się poprawiła, że w ogóle nie muszą kredytować swoich codziennych wydatków.

To jedna strona medalu. Z drugiej strony, wyższe przychody w gospodarstwach domowych mogą oznaczać polepszenie zdolności kredytowej. Czy tak jest rzeczywiście? Jak banki liczą zdolność kredytową w kontekście dodatkowych przychodów z programu 500 Plus?

 

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Na początek warto wiedzieć, jak w ogóle wyliczana jest zdolność kredytowa. Banki biorą pod uwagę wiele parametrów; każda instytucja korzysta z własnych wskaźników. Te można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwszą stanowi ocena ogólnego ryzyka kredytowego. Druga to ocena kredytobiorcy, gdzie głównymi wskaźnikami są: wysokość dochodów stałych, rodzaj zatrudnienia, wysokość ponoszonych wydatków, historia kredytowa kredytobiorcy i jego wiek.

 

Czy 500+ wpływa na podniesienie zdolności kredytowej?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od podmiotu udzielającego kredytu i rodzaju zobowiązania. Można jednak, uogólniając, stwierdzić, że banki i instytucje pozabankowe biorą pod uwagę świadczenia z tytułu 500+ udzielając pożyczek gotówkowych, zazwyczaj krótkoterminowych. Jak widzimy na podstawie sposobu liczenia zdolności kredytowej, 500+ podnosi wysokość dochodów stałych.

Świadczenie nie jest jednak brane pod uwagę w przypadku kredytów hipotecznych. Dość słusznym jest tutaj uzasadnienie, że 500+ to świadczenie przyznawane czasowo. Nie może być zatem brane pod uwagę jako zabezpieczenie dla kredytów długoterminowych – np. 30-letnich.