Sprzedaż mieszkania z kredytem – krok po kroku

#Porady
229

Zbycie mieszkania z kredytem hipotecznym, tak jak i jego zakup, nie są problemem. Kredyt nie stanowi tutaj przeszkody. Oczywiście zarówno sprzedający i kupujący powinni dopełnić określonych formalności. Podpowiadamy, jak, krok po kroku, przebiega ta transakcja i jak się do niej przygotować.

Artykuły Sprzedaż mieszkania z kredytem – krok po kroku

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką

Posiadanie na własność mieszkania obciążonego hipoteką nie oznacza, że musimy być z nim związani aż do czasu spłaty należności. Pomimo tego, że w księdze wieczystej nieruchomości ustanowiony jest wpis hipoteki na rzecz banku, to wciąż formalnie jesteśmy właścicielem mieszkania. A to oznacza, że możemy nim rozporządzać – sprzedać je, wynająć.

 

Jak sprzedać mieszkanie z hipoteką krok po kroku? Jakie dokumenty są potrzebne?

Oto jak wygląda proces sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym wraz z dokumentami, które pojawią się na każdym etapie.

            Krok 1. Zaświadczenie dotyczące zadłużenia

W banku, który udzielił kredytu hipotecznego, należy pozyskać zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu. Dokument będzie jasno przedstawiał, na jaką kwotę opiewa zadłużenie wraz z odsetkami, czyli są to wszystkie koszty, jakimi obciążone jest mieszkanie.

            Krok 2. Wystawienie mieszkania na sprzedaży

Znając dokładne koszty kredytu, które należy uregulować, można ustanowić cenę mieszkania i wystawić je na sprzedaż. W ogłoszeniu trzeba zaznaczyć, że mieszkanie jest obciążone hipoteką bankową.

            Krok 3. Pozyskanie promesy z banku

Bank wystawia ważną przez 30 dni promesę, czyli oświadczenie o zgodzie na wykreślenie banku z hipoteki nieruchomości zaraz po uregulowaniu zadłużenia.

            Krok 4. Proces sprzedaży

Z przyszłym nabywcą należy podpisać umowę przedwstępną – wymaga jej bank. Powinna mieć ona formę aktu notarialnego. Obowiązkowo należy zawrzeć w niej informację o podziale kwoty za sprzedaż mieszkania na dwie części. Pierwsza z nich to kwota, która jest zobowiązaniem wobec wierzyciela hipotecznego, czyli banku i trafia na jego konto. Druga część, to kwota nadwyżki po sprzedaży, która jest zyskiem sprzedającego.

            Krok 5. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

O wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej może wystąpić zbywca nieruchomości jej nabywca lub bank jako wierzyciel. Do wniosku, który składany jest w sądzie, dołączamy zaświadczenie z banku, że kredyt został spłacony a także dowód opłaty za czynności związane z wykreśleniem z hipoteki.

 

Opłaty, podatki i prowizja bankowa

Opłaty notarialne związane ze zbyciem mieszkania mogą być podzielone pomiędzy kupującego i sprzedającego. Natomiast podatek opłaca kupujący. Tu trzeba podkreślić, że jeśli zbywamy mieszkanie z hipoteką przed upływem 5 lat od kupna, przyjdzie nam zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, który wynosi 19% od dochodu. Ale, jeśli pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup nowego mieszkania, można go uniknąć.

Za przedwczesną spłatę kredytu hipotecznego, z którą wiąże się sprzedaż mieszkania, bankowi przysługuje rekompensata. Jest to standardowa prowizja, której wysokość kształtuje się na poziomie 1% - 2,5%.

 

Kupno nowego mieszkania i przeniesienie kredytu

Sprzedaż mieszkania z hipoteką może również wiązać się z nabyciem nowej nieruchomości i przeniesieniem na nią dotychczasowego kredytu. Takie działanie można przeprowadzić, ale pod kilkoma warunkami. Niemożliwy jest zakup mieszkania z hipoteką. Nieruchomość nie może być zadłużona i nie może podlegać roszczeniom osób trzecich. Nie może być ona również tańsza niż nieruchomość, którą chcemy zbyć.

REKLAMAPorady