Pożyczka 100% przyznawalności. Pewna chwilówka online

#Porady
118

Wiele podmiotów pozabankowych reklamuje swoje oferty pod hasłem pożyczka 100% przyznawalności. Nie oznacza to oczywiście, że absolutnie każdy ją otrzyma. Jednak w przypadku tych ofert prawdopodobieństwo przyznania środków jest bardzo wysokie, nawet jeśli kondycja kredytowo-finansowa pożyczkobiorcy nie jest najlepsza.

Artykuły Pożyczka 100% przyznawalności. Pewna chwilówka online

Pewna chwilówka online – podstawowe wymagania

Przyznanie środków pożyczkobiorcy zależy od kilku czynników. Po pierwsze barana jest pod uwagę wysokość środków, o które aplikujemy, sposób ich spłaty (ilość rat, spłata jednorazowa) i forma jej zabezpieczenia. Ta ostatnia jest bardzo istotna, ponieważ nie każdy podmiot pozabankowy jest gotów przyjąć na siebie wysokie ryzyko niespłacenia pożyczki. A to ryzyko niosą ze sobą w szczególności zadłużenie pożyczkobiorcy i brak udokumentowanego źródła dochodów.

Jednak i w takich przypadkach pożyczkobiorca ma spore szanse na otrzymanie środków, o ile spełni kilka podstawowych wymagań. A są to:

  • polskie obywatelstwo,
  • osiągnięcie minimum pełnoletniości,
  • posiadanie dokumentu tożsamości,
  • posiadanie konta bankowego, aktywnego numeru telefonu.

Jeśli staramy się o niewielką kwotę pożyczki, spłacaną w niedługim czasie – np. 1000 zł na 30 dni, spełnienie tych wymagań zazwyczaj wystarczy. Natomiast w przypadku wyższych kwot niezbędne mogą być dodatkowe zabezpieczenia – np. zastaw samochodu czy posiadanie gwaranta.

 

Pożyczka 100% przyznawalności

Na przyznanie pożyczki ze stuprocentową pewnością mogą liczyć osoby, które nie są zadłużone i mogą udokumentować swoje przychody – im te będą wyższe, tym wyższa będzie kwota pożyczki, o którą można aplikować. Szanse wielu osób zwiększyły się, dzięki tegorocznej podwyżce płacy minimalnej. W przypadku osób pracujących w budżetówce dodatkowy atutem będzie dodatek stażowy, który, również od tego roku, przestał być składnikiem płacy minimalnej i jest rozliczany osobno.

 

Pewne pożyczki – czy znikną z rynku?

W poszczególnych latach, poprzedzających rok 2019, rynek usług pozabankowych notował kolejne wzrosty. Obecnie, jak pokazują statystyki, sprzedaż pożyczek spada. Zgodnie z danymi, które przedstawił BIK, wartość udzielonych pożyczek (wrzesień 2019 vs wrzesień 2018) spadła o 4,7%, choć zwiększyła się ich liczba o 5,9%.

Dodatkowo, niepokojące są zapisy nowej ustawy antylichwiarskiej, która została opracowana w 2019 roku, ale jeszcze nie weszła w życie. Zgodnie z nią drastycznemu zmniejszeniu ulec ma

maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych – do 20% wartości pożyczki. Sprawi to, że działalność wielu firm pozabankowych stanie się mało rentowna, w związku z czym mogą podjąć decyzję o wycofaniu się z rynku. Ograniczy to oczywiście dostęp do środków pozakredytowych wielu klientom. Eksperci zwracają również uwagę na fakt, że może to doprowadzić do rozwoju szarej strefy nielegalnego pożyczania pieniędzy.

Jak przedstawia się ta regulacja na tle Europy? W których krajach funkcjonują równie restrykcyjne ustawy? Jest tak u naszych zachodnich i południowych sąsiadów, czyli w Niemczech i na Słowacji. Tam funkcjonuje zaledwie kilkanaście podmiotów pozabankowych, a zatem tego typu finansowanie ma nikły udział w rynku.