Polubowna windykacja długów

#Porady
189

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem nieterminowego regulowania należności przez swoich kontrahentów. Szczególnie kiedy prowadzi się współpracę z wieloma partnerami, nie do przewidzenia jest to, który z nich nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków. Gdy pojawią się długi, rozwiązaniem stanie się windykacja należności, która może być albo przymusowa (sądowo-egzekucyjna) albo polubowna.

Artykuły jak pulubownie rozwiązać problem windykacji długów.

Windykacja należności, czyli jak odebrać swoje pieniądze

Niekiedy zdarza się tak, że nieuregulowane o czasie faktury i zadłużenia to wynik błędu ludzkiego: z racji braku czasu czy zwykłego przeoczenia. Nie są więc one zawsze wynikiem złej woli drugiej strony. Zanim więc sprawą zajmie się kancelaria, a później sąd, warto najpierw sięgnąć po rozwiązania polubowne (nazywane windykacją "miękką"). Są to takie działania, które mają na celu zdyscyplinowanie dłużnika, a co za tym idzie - nakłonienie go do jak najszybszej spłaty zobowiązania. Ten pierwszy krok windykacji może trwać od momentu powstania zadłużenia aż do:

- zapłaty długu,

- przeniesienia długu na inny podmiot,

- skierowania sprawy do sądu.

Co ważne, windykację polubowną wierzyciel może prowadzić samodzielnie, ale może skorzystać też z pomocy firmy windykacyjnej.

 

Działania w ramach windykacji polubownej

"Miękka" windykacja może obejmować:

- wysyłanie wezwań do zapłaty,

- mailowy oraz telefoniczny kontakt z dłużnikiem

- wizyty osobiste,

- propozycje do zawarcia ugody (w tym podział zadłużenia na raty),

- informowanie zadłużonego o tym, jakie dalsze działania może podjąć wierzyciel w przypadku unikania spłaty (może być to np. umieszczenie danych dłużnika w rejestrze BIG Info Monitora, Krajowym Rejestrze Długów lub w Biurze Informacji Gospodarczej ERIF).

Windykacja polubowna jak więc widać ma na celu pokazanie dłużnikowi jakiego rodzaju negatywne konsekwencje może ponieść w przypadku dalszego unikania zapłaty swoich zobowiązań. Trzeba też zaznaczyć, że finalnie sprawa może trafić do sądu, a później nawet do komornika.

 

Krok ostateczny - windykacja przymusowa

Windykacja polubowna w większości przypadków jest bardziej korzystna - i to dla obu stron. Pozwala bowiem oszczędzić czas, nerwy i pieniądze. Kiedy jednak dłużnik nie wywiązuje się z zawartej ugody albo uparcie unika kontaktu z wierzycielem, jedynym rozwiązaniem pozostaje droga sądowo-egzekucyjna. Może zająć się tym sam wierzyciel, ale lepszym rozwiązaniem będzie odpowiednia kancelaria. Windykacja sądowo-egzekucyjna to proces dłuższy i droższy, ale za to cechuje się naprawdę wysoką skutecznością.