Płaca minimalna 2020 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

#Porady
133

Zgodnie z zapowiedziami Minister Pracy i Polityki Społecznej z roku 2019 minimalne wynagrodzenie wzrosło począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Kwota, o jaką podniesiono minimalną pensję, jest dość imponująca – w ciągu ostatnich 20 lat nie było takiej podwyżki.

Artykuły Płaca minimalna w Polsce w 2020

Ile wynosi płaca minimalna 2020?

Tegoroczna pensja minimalna została podniesiona o 350 zł. W pierwszych oficjalnych komunikatach rządowych z 2019 roku zakładano, że będzie to 200 zł. Finalnie jest to o kolejne 150 zł więcej. Aktualne minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto. Netto daje to 1878 zł. Naturalnie podniesiona została również wartość minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego dla umów o dzieło i umów-zlecenia. W tym momencie za godzinę pracy otrzymać powinniśmy minimum 17 zł brutto. Jeśli procentowo spojrzeć na tegoroczny wzrost wynagrodzenia w ramach pensji minimalnej, wynosi on 16% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pomimo dość znaczącej podwyżki najniższa płaca nie osiąga wartości nawet 2000 zł na rękę. A tyle, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 roku, zarabia ok. 13% Polaków, przy czym średnia krajowa plasuje się w tym momencie na poziomie ponad 5 100 zł. 

 

Pensja minimalna a dodatek stażowy

Od tego roku zmianie uległ również sposób rozliczania dodatku stażowego. Ten przysługuje osobom, które w tak zwanej budżetówce przepracowały minimum 20 lat – są to chociażby nauczyciele, urzędnicy, bibliotekarze. Dodatek stażowy wynosi 20% wynagrodzenia – i ta wartość się nie zmieniła w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast zmianie uległ sposób jego rozliczania, a w zasadzie zobligowanie do określonego księgowego rozliczania stażowego. Od bieżącego roku nie będzie możliwe wliczanie go do minimalnego wynagrodzenia, co było nieuczciwe stosowaną praktyką. Teraz ma on stanowić faktyczny dodatek do pensji, czyli powiększy ją faktycznie o 20%.

 

Wysokość płacy minimalnej – prognozy na przyszłość

Obecny rząd deklaruje, że najniższa płaca będzie systematycznie podnoszona. Zgodnie z zapowiedziami, w kolejnym roku, czyli w 2021, minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 400 zł i osiągnąć poziom 3000 zł brutto. Natomiast do roku 2023 ma to być 4000 zł brutto. Zapowiedzi te mogą być dość optymistyczne, biorąc pod uwagę, że możemy mieć w najbliższym czasie do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym.

 

Polska płaca minimalna – jak zmieniała się w czasie?

Na przestrzeni ostatnich 20 lat, w zasadzie rok rocznie, najniższe wynagrodzenie było podnoszone. Jedynym wyjątkiem, kiedy nie uległo ono zmianie, był rok 2002. Różnica w wynagrodzeniach brutto zmieniła się o 1900 zł. Nietrudno zatem policzyć, że w 2000 roku wysokość płacy wynosiła zaledwie 700 zł brutto. Stosunkowo najwyższe wzrosty można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 8-10 lat. Wysokość płacy minimalnej był podnoszona każdego roku średnio o 100 zł.