Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej

#Porady
210

Odzyskanie długu czasami nie jest łatwe i spędza nam sen z powiek. Jak odzyskać dług od osoby fizycznej? Jakie metody wykorzystać, aby osiągnąć ten cel? O czym warto pamiętać, starając się odzyskać dług?

Artykuły Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Odzyskanie długu od osoby fizycznej

Pożyczając bliskim osobom pewne kwoty pieniężne, najczęściej nie dbamy o zabezpieczenie własnych interesów. Być może wynika to z faktu, że ufamy znajomym lub rodzinie. Jeśli umowę pożyczki zawarliśmy ustnie, odzyskanie swoich pieniędzy nie będzie łatwe.

Na początku pamiętajmy o tym, że umowa pożyczki, zwłaszcza powyżej tysiąca złotych, powinna zostać potwierdzona dokumentem. Jeśli przypominanie o spłacie długu nie daje skutku, ostatecznością będzie droga sądowa.

 

Nieokreślony termin spłaty i odsetki

Jeżeli w zawartej umowie pożyczki nie został określony termin spłaty, wtedy pożyczkobiorca jest zobowiązany do oddania całości kwoty w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym osoba pożyczająca żądać będzie zwrotu. Warto także zauważyć, że w tym przypadku, jeśli dłużnik nadal będzie się spóźniał z oddaniem kwoty, można żądać odsetek wynikających z tego opóźnienia.

Wszelkie aspekty dotyczące odsetek zawarte są zazwyczaj w umowie pożyczki lub w przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku wezwania do zwrotu pożyczki, najlepiej wykonać je na piśmie. Wtedy zyskamy podstawy do tego, aby dochodzić swoich praw w dalszych działaniach, jeśli nadal nie odzyskamy długu.

 

Droga sądowa

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku udzielenia pożyczki jest zawarcie umowy na piśmie, co pozwoli dochodzić zwrotu na drodze sądowej w przypadku nie zwrócenia długu. Gdy nie chcemy skorzystać z umowy, warto zadbać o obecność świadków podczas udzielania pożyczki. Możliwe jest także wykorzystanie potwierdzenia przelewu, jeśli w tytule jasno określimy, że kwota jest przedmiotem pożyczki.

Pozew złożony do sądu pozwoli na wydanie sądowego nakazu zapłaty. Nakaz ten najczęściej wskazuje, że dłużnik musi zwrócić pożyczkę w ciągu dwóch tygodni. Gdy dłużnik nie skorzysta z wniesienia zarzutów, wtedy nakaz ulega uprawomocnieniu.

 

Odzyskanie długu od firmy/spółki

Odzyskanie długu od firmy/spółki może odbyć się za pomocą zlecenia firmie windykacyjnej odzyskania należności. Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że czym szybciej skorzysta z takiego rozwiązania, tym lepiej dla niego. Skuteczność takiej windykacji zależeć może od wysokości długu, danej branży, okolicznościach powstania zadłużenia, czy przeterminowania zobowiązań. Innym pomysłem będzie sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności lub skorzystanie z pomocy sądu.

REKLAMAPorady