Kalkulator zdolności kredytowej – sprawdź swoją zdolność kredytową

#Porady
203

Zdolność kredytowa jest jednym z najważniejszych parametrów, które brane są pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku kredytowego bądź pożyczkowego. Indywidualne wyliczenie zdolności kredytowej pomaga potencjalnym kredytobiorcom w ocenie szans na udzielenie środków, o które się starają. Można to zrobić przy użyciu prostego narzędzia, którym jest kalkulator zdolności kredytowej.

Artykuły Kalkulator zdolności kredytowej

Wiarygodność kredytowa a zdolność kredytowa – uporządkowanie pojęć

Na początek trzeba podkreślić, że instytucje finansowe, udzielając kredytów lub pożyczek, biorą pod uwagę zarówno wiarygodność kredytową jak i zdolność kredytową konsumenta. Nie są to oczywiście tożsame pojęcia. Wiarygodność kredytowa odnosi się do przeszłych zobowiązań finansowych konsumenta, a konkretniej do tego, czy były one rzetelnie spłacane i czy w ogóle były zaciągane. By ją poznać, instytucje finansowe opierają się na danych udostępnianych przez takie podmioty jak Biuro Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej czy Krajowy Rejestr Dłużników. Podstawą jest tu zazwyczaj raport BIK.

Co to jest zdolność kredytowa? Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, to: „zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

 

Co wpływa na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową wpływ ma szereg czynników, które stricte dotyczą sytuacji finansowej kredytobiorcy. Liczenie zdolności kredytowej odnosi się przede wszystkim do:

 • zatrudnienia i jego formy,
 • wysokości dochodów,
 • wysokości wydatków i innych zobowiązań, które związane są również z sytuacją rodzinną kredytobiorcy.

Symulacja zdolności kredytowej, której przeprowadzeniu służy szczegółowy kalkulator, pozwala nie tylko odpowiedzieć na pytanie: czy mam zdolność kredytową. Pomoże także sprawdzić, jaki dostanę kredyt czyli o jaką wysokość środków mogę aplikować. Trzeba jednak pamiętać, że jest to pomocna symulacja, a nie wynik ostateczny. 

 

Zbadaj swoją zdolność kredytową – użyj kalkulatora online

Jak sprawdzić zdolność kredytową przy użyciu kalkulatora? Jakie dane należy przygotować? Po pierwsze, są to dane dotyczące indywidualnej sytuacji finansowej. Po drugie, są to parametry kredytu, o jaki chcemy się starać. Przykład, którym się posługujemy, dotyczy zdolności kredytowej osób fizycznych – dla firm używane są nieco inne parametry.

 

Oblicz zdolność kredytowąkalkulacje kredytu

Kalkulator zdolności kredytowej oblicza indywidualną zdolność kredytową na podstawie następujących danych:

 • dochód miesięczny – należy podać wartość dochodu netto,
 • miesięczne zobowiązania o charakterze stałym – są to koszty związane z miesięcznym utrzymaniem gospodarstwa domowego,
 • zobowiązania kredytowe – to wartość miesięcznych wydatków na zaciągnięte do tej pory i jeszcze spłacane kredyty i pożyczki,
 • karty kredytowe – wartością, którą wprowadzamy jest przyznany w ramach karty kredytowej limit,
 • liczba członków gospodarstwa domowego/rodziny.  

Kolejny krok to wprowadzanie parametrów kredytu:

 • wysokość rocznego oprocentowania – może być to średnia rynkowa wartość oprocentowania kredytu,
 • czas na spłatę kredytu,
 • rodzaj rat – tu zazwyczaj mamy do wyboru raty rosnące lub malejące.