Czy za niespłacone kredyty można iść do więzienia?

#Porady
177

Pożyczka pozabankowa jest produktem, który pozwala nam odbić się od dna w trudnych sytuacjach życiowych. Jednak pamiętać warto o tym, że niespłacone długi stanowić będą ogromny problem, a konsekwencje niespłacenia pożyczki mogą być surowe.

Artykuły Niespłacone kredyty

Niespłacone długi w pożyczkowej firmie

Świadczone usługi opierają się na wsparciu na każdym etapie zaciągania pożyczki i profesjonalnej obsłudze. Każdą pożyczkę trzeba spłacić w określonym terminie, gdyż konsekwencje niespłacenie pożyczki nas przytłoczą. Pierwszym krokiem w przypadku niespłacenia zadłużenia jest dążenie do polubownego załatwienia sprawy i znalezienie rozwiązania problemu. Konsekwencjami w tym przypadku będą: opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty, naliczenie odsetek dodatkowych za zwłokę, obciążenie dłużnika kosztami wysłania płatnych monitów czy innymi kosztami w związku z krokami podjętymi przez pożyczkodawcę.

Dalsze konsekwencje niespłacenia pożyczki

Kolejnym etapem jest przekazanie zadłużenia firmie windykacyjnej, która będzie egzekwować należności. To ostatni moment polubownego rozstrzygnięcia sprawy. W tym przypadku można rozłożyć dług na raty, a jeśli nie dojdzie się do porozumienia, sprawę kieruje się do komornika.

Dochodzi do wszczęcia postępowania komorniczego, którego konsekwencją może być zajęcie majątku.

Niespłacone długi a policja

W tym przypadku żadne przepisy nie wskazują o możliwości wezwania policji. Do takiej sytuacji dojść może jedynie wtedy, gdy pożyczkę zaciągnięto w wyniku oszustwa lub wyłudzenia. Za niespłaconą pożyczkę nie pójdzie się do więzienia, jednakże sytuacje będące następstwem zadłużenia mogą prowadzić do kary więzienia. Dotyczą one głównie wyłudzeń, uchyleń od wyroku sądu, oszustw itp.

 

Unikanie konsekwencji

Już od samego początku warto zadbać o zadbanie o swoje interesy. Jeśli chcemy zaciągnąć zadłużenie, musimy dokładnie określić swoje możliwości finansowe, uwzględniając je w danej kwocie pożyczki. Ciekawym rozwiązaniem będzie zaciągnięcie pożyczki na raty. Obciąży ona budżet w mniejszym stopniu i pozwoli na stopniową spłatę. W jakichkolwiek problemach ze spłatą warto zwrócić się do pożyczkodawcy, który wskaże możliwe rozwiązania. Zamiast unikać spłaty i liczyć na to, że długi ulegają przedawnieniu, najlepszą opcją będzie kontakt z firmą pożyczkową i poszukanie rozwiązań. Niespłacenie prowadzić będzie do dalszych problemów, które dadzą przykre konsekwencje dla dłużnika.